ŠKODA HORAL JUNIOR 2019

10.8.2019

  • Horal Junior svg 1
  • Koliba Svit

   zrub č.7

   11:00 - 13:30

  • Horal Junior svg 2
  • Koliba Svit

   Kategória BABY

   14:00

  • Horal Junior svg 3
  • Vek

   0 - 14 rokov

  • Horal Junior svg 4
  • Trvanie

   1 - 35 min

Horal Junior je určený aj pre tých najmenších. Prihlásenie a prezentácia prebieha pri Kolibe vo Svite. Je potrebné dôjsť dostatočne včas. Nie je možné vyzdvihnúť iné štartovné číslo ako to, ktoré bolo danému súťažiacemu pridelené. Preteky začínajú kategóriou Baby a postupne pokračujú až po starších žiakov. Pri pretekoch Baby budú súťažiaci rozdelení na štartovnú čiaru podľa skúseností či posúdenia rozhodncov alebo rodičov. Súťažiacim je dovolené štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude dohliadať na svoje dieťa. Kategória Baby umožňuje použiť aj odrážadlá, trojkolky a kolobežky. Ostatným odporúčame horské bicykle. Prilba je POVINNÁ!

Horal Junior sa uskutoční za každého počasia, okrem takej nepriaznivej situácie, kedy si organizátor vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenie súťaže. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pred súťažou doporučujeme lekársku prehliadku. Usporiadateľ neručí za poškodenie majetku alebo za újmy na zdraví, ktoré vznikli počas súťaže. Vyžaduje sa horský bicykel, ktorý je v dobrom technickom stave, v prípade kategórie Baby odrážadla, trojkolky či kolobežky.