EKOLÓGIA HORALU

V spolupráci s generálnym partnerom, značkou ŠKODA, sme sa rozhodli pristúpiť k EKOLOGICKÝM opatreniam.

Nebudú sa používať jednorazové plastové riady a poháre! Budeme minimalizovať množstvo tlačených materiálov.

  • Bufety na trati nebudú mať jednorazové plastové poháre. Vodu resp. iónový nápoj si budú môcť cyklisti natankovať do vlastných fliaš z bandasiek.

  • K dispozícii budú ekologicky kompostovateľné riady. Minimalizované je množstvo tlačených materiálov.

  • Cyklisti namiesto igelitovej tašky dostanú textilné batôžteky opakovateľne použiteľné.

 • Separujte dôsledne! Odpad vhadzujte do označených kontajnerov! Nevyhadzujte odpad v prírode! Odpad v bufetoch vyhadzujte do označených kontajnerov na určených miestach a nenechávajte ho porozhadzovaný na stoloch.

  Aj malé zmeny v ekologických návykoch dokážu priniesť veľké výsledky!

  • papier - odpad
  • sklo - odpad
  • plasty - odpad
  • komunalny odpad

  Prioritným cieľom je odpad nevytvárať, v odôvodnených prípadoch vytvárať odpad, ktorý je recyklovateľný!